banner2
banner
Linyeco
Linyeco
Linyeco
VIDEOS

Lin Ye Co., Ltd

GIỚI THIỆU

LINYECO là nhà sản xuất hàng đầu. đang hợp tác với các nhà nhập khẩu và các nhà phân phối trên toàn thế giới cho các dòng sản phẩm đa dạng từ chất liệu LDPE, HDPE, CPE và EVA.

Qua nhiều năm hoạt động, LINYECO đã đạt được những đổi mới không ngừng và trở thành một sự hỗ trợ đáng tin cậy không chỉ cho Khách Hàng  nói riêng mà còn  cho người lao động và các đối tác cung ứng lâu năm. Giữ vững tầm nhìn, công ty LINYECO cố gắng phấn đấu hoàn thành tất cả các công tác đã đặt ra phù hợp với  quan điểm Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp (Corporate Social Responsibility-CSR) để có thể đạt tới sự thành công song song với việc khuyến khích, tạo ra các tác động tích cực đến với xã hội.